Strona główna
75 75 251 62
Obowiązek wyprowadzania psów na smyczy Drukuj _CMN_EMAIL_ALT
Dodał: Artur Wilimek   
12.05.2019.
   Straż Miejska w Jeleniej Górze pragnie przypomnieć o obowiązku wyprowadzania psów na smyczy.

Obowiązek powyższy wynika m.in. z zapisów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry" określonych w Dziale V w paragrafach od 10 do 12.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 10.
1. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i innych zwierząt;
2) zachowania szczególnej ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami publicznej komunikacji zbiorowej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub inne zwierzęta domowe.
2. Nieruchomości, na których trzymane są psy i inne zwierzęta domowe, muszą być zabezpieczone w taki sposób, aby zwierzęta nie mogły się z nich wydostać.

§ 11.
1. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania zwierzęcia.
2. W przypadku psów wymagane jest zachowanie następujących zasad:
1) psa prowadzi się na smyczy;
2) psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz pozostałe psy odpowiadające wielkością rasom psów średnich i dużych prowadzi się również w kagańcu;
3) dopuszcza się zwalnianie psa ze smyczy poza ciągami komunikacyjnymi tylko w przypadku, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

3. Przepisy § 10 ust. 1 pkt 3, § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczą psów przewodników oraz psów służbowych.

§ 12. Zabrania się:
1) pozostawiania psów i innych zwierząt bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz;
2) drażnienia, szczucia lub płoszenia psów i innych zwierząt;
3) kąpieli psów i innych zwierząt w kąpieliskach i fontannach miejskich.

Warto nadmienić, że nie stosowanie się do powyższych przepisów wiązać się może z odpowiedzialnością karną za popełnione wykroczenie w oparciu o dyspozycję art 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Należy pamiętać, że nie można wyprowadzać luzem psów w parkach miejskich. Zgodnie z zapisami regulaminów parków, nakazanym środkiem ostrożności przy wyprowadzaniu psów jest trzymanie ich na smyczy. W takim przypadku odpowiedzialność karna opiera się o przepisy art 77 kodeksu wykroczeń.

Reasumując, można wyprowadzać psa luzem poza ciągami komunikacyjnymi pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem, nie odnosi się to jednakże do puszczania psów na terenach parków. Tam zawsze ich wyprowadzanie odnosi się do zapisów regulaminu parku i jego stosowanie jest priorytetowe.


 
19 Lipca 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało 166 dni.

Holowanie

Blokada

Żółta kartka

Akcje

To akcja ograniczenia

sprzedaży artykułów

tytoniowych dla osób

nieletnich.


Szczegóły akcji

Partnerzy

Praktyki w SM

Statystyka

Odwiedziło nas:
mod_vvisit_counterDzisiaj188
mod_vvisit_counterWszystkich356109

Twój IP:
54.161.118.57
Twój Host:
ec2-54-161-118-57.compute-1.amazonaws.com
Copyright © 2005-2019 Artur Wilimek
All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzezone
Publikowanie w mediach materialow z tej strony oraz calego serwisu, bez otrzymania zgody autora jest zabronione.

@