Zarządzanie Kryzysowe
Dodał: Artur Wilimek - Rzecznik Prasowy SM   
02.02.2016.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
MIASTA JELENIEJ GÓRY

Telefony: 075* 75 46 301; 75 46 254
Fax:: 075* 75 46 206
e- mail: pczk_um@jeleniagora.pl