Konkurs "Ładnie Mieszkać 2016"
Dodał: Artur Wilimek - Rzecznik Prasowy SM   
29.04.2016.

Mamy przyjemność zaprosić mieszkańców do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu „Ładnie Mieszkać”. To konkurs na najestetyczniej utrzymaną posesję i jej otoczenie. Konkurs jest skierowany do mieszkańców Jeleniej Góry i potrwa od 01.05.2016 do 21.05.2016.

W tym czasie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz właściciele posesji i nieruchomości mogą przesyłać zgłoszenia na adres mailowy rzeczniksm@jeleniagora.pl. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis nieruchomości wraz ze zdjęciami. W przypadku zgłaszania kandydatur przez osoby trzecie wymagana jest zgoda administratora (właściciela) nieruchomości. Inicjatorem konkursu jest Jeleniogórska Straż Miejska przy wsparciu Urzędu Miasta.REGULAMIN KONKURSU "ŁADNIE MIESZKAĆ"


Organizator/Patronat:
Prezydent Miasta Jeleniej Góry

-Wydział Dialogu i Spraw Społecznych i Straż Miejska w Jeleniej Górze

Kapituła Konkursu:

Przedstawiciele: Wydziału Dialogu i Spraw Społecznych, Straży Miejskiej w Jeleniej Górze oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Cel konkursu:

-Zmobilizowanie mieszkańców do porządkowania swoich posesji i ich otoczenia,

Adresat (odbiorca):

-Wspólnoty mieszkańców, spółdzielnie mieszkaniowe i właściciele posesji i nieruchomości,

Sposób wyłaniania kandydatur:

W okresie od 01.05.2016 do 21.05.2016 mieszkańcy oraz instytucje (np. Straż Miejska) mogą zgłaszać kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję). Strażnicy miejscy podczas prowadzonych kontroli porządkowych bedą wyłaniać kandydatów do udziału w konkursie. Warunkiem zgłoszenia jest uzyskanie zgody administratora nieruchomości.

Sposób oceny:

Nieruchomość jest fotografowana, natomiast dokumentacja fotograficzna zostaje przekazana do oceny kapituły.

Każdy z oceniających tj. członków kapituły, może przyznać od 0 do 5 pkt. Punkty wpisywane są w metryczce. Wygrywa nieruchomość z najwyższą ilością uzyskanych punktów.

Informacja o konkursie:

-strony internetowe Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Jeleniej Górze,
-media lokalne.


Konkurs Ładnie Mieszkać 2016